Her Hali Başka Güzel: Gökçeada

Türkiye'nin en büyük adası, batıdaki son sınırımız, sakin şehir ünvanını sonuna kadar hakeden tabiat incisi Gökçeada


Gökçeada veya eski adıyla İmroz  Çanakkale'nin bir ilçesi ve Türkiye'nin en büyük adasıdır. Ege Denizi'nin kuzeyinde, Saros Körfezi girişinde yer alır. 91 km kıyı şeridine sahiptir.

Gök­çea­da ta­rih bo­yun­ca, Avrupa-As­ya ara­sı köp­rü gö­re­vi­ gö­re­rek de­vam­lı el de­ğiş­ti­recek ölçüde önemli bir konuma sahip ol­muş. Ada­nın yerleşim ta­ri­hi­nin ne ka­dar es­ki­ye git­ti­ği­ne da­ir net bir bil­gi­ bu­lun­mu­yor. Ama ilk yer­le­şen­le­rin Pe­lasg’lar ol­du­ğu varsayımları kabul görüyor.. Pe­lasg’lar­dan son­ra  Pers­ler’in ege­men­li­ği­ altına gir­iyor. Daha sonra  Ati­na­lı­lar ile Pers­ler ara­sın­da MÖ.448’de ya­pı­lan ba­rış ne­ti­ce­sin­de Ati­na’ya bağ­lanıyor.

1453 İstanbul'un fethiyle birlikte 1455 yılında Gökçeada Osmanlı himayesine giriyor. Tarih boyunca Venedikliler'in işgaline uğrayarak bir kaç defa el değiştirse de  Gök­çea­da, Lo­zan Ba­rış Ant­laş­ma­sı so­nu­cun­da kesin olarak  22 Ey­lül 1923 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti top­rak­la­rı­na ka­tıl­ıyor.

Adaya ula­şım, geçtiğimiz yıllarda uçak seferleriyle de yapılmış olsa da şuan sa­de­ce de­niz yo­luy­la sağ­la­nı­yor. Bunun için arabalı feribot ve deniz otobüsü kullanılıyor.

Gökçeada'yı bu kadar güzel yapan en önemli etken; ana­ka­ra­dan uzak ol­ma­sı nedeniyle doğasının in­san bas­kı­sıy­la bo­zul­ma­sı­nın engellenmesi. Tür­ki­ye’nin ilk su­al­tı par­kı bu­ra­da ilan edilmiş ve doğası koruma altına alınmış.

Rum Köyleri

Gökçeada'ya gidilince ilk evvel küçük köyleri gezmenizi öneririz. Çoğunlukla tarihi yapısını koruyan eski Rum Köyleri olmak üzere Gökçeada'nın 10 köyü bulunuyor.Bademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy  kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Rum köyleri. Bu köylerde nüfusun çoğunluğunu Rumlar oluşturuyor.

Gökçeada Tepeköy Çınaraltı

Gökçeada'da manzaranın keyfine varılacak en güzel nokta kuşkusuz Tepeköy.625 ya­şın­da­ki çı­nar ağa­cı­nın yer aldığı noktanın etrafı ziyaretçiler için düzenlenmiş ve bir piknik alanı oluşturulmuş.

Gökçeada Tuz Gölü

 Aydıncık ve Kefaloz plajlarının  her iki taraftan rüzgarın etkisiyle yığdığı kum seddinin ortasında  Tuz Gölü oluşmuş . Gölün derinliği ortalama 1 mt. , genişliği 1 km. Göle tamamen deniz suyu ve yağmur sularıyla oluşmuş. Özellikle sonbaharda göç eden flamingoların ziyeret ettiği göl doğa fotoğrafçıları için harika bir nokta oluyor.

Gökçeada Peynir Kayalıkları

Kuzulimanının hemen solunda yer alan Kaşkaval Burnu, benzersiz şekli nedeniyle halk arasında peynir kayalıkları olarak bilinir. İlginç heykelsi kaya oluşumlarına sahip bu nokta adeta üstüste dizilmiş peynir kalıplarını andırır. Peynir Kayalılklarını ancak denizden tekneyle geçerken görmek mümkün. 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Nefret ettim Nefret ettim
0
Nefret ettim
Şaştım Şaştım
0
Şaştım
Başarısız Başarısız
0
Başarısız
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Zekice Zekice
0
Zekice
Sevdim Sevdim
0
Sevdim
Güldüm Güldüm
0
Güldüm
Harika! Harika!
0
Harika!
Kazandım Kazandım
0
Kazandım

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı