Osmanlı Devleti Padişahları

Kuruluşundan Çöküşüne Kadar Tahta Geçen Osmanlı Padişahları


1. Osman (Bey) Gazi (1299 – 1326)

İmparatorluğa dönüşecek olan Osmanlı Devleti'nin kurucu padişahıdır.1299-1326 yılları arasında tahtta kalmıştır.

2. Orhan (Bey) Gazi (1326 – 1359)

Osman Gazi'nin oğludur.Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahıdır.

3. I. Murad (1359 – 1389)

Osmanlı Devleti'nde ''Sultan'' ünvanı ilk kez onun döneminde kullanıldı.Türbesi bugün Bursa/Çekirge'de bulunmaktadır.

4. I. Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

1.Bayezid ile Timur arasında yapılan Ankara Savaşından sonra devlet ''Fetret Dönemi'ne'' girmiştir.

5. I. Mehmed (1413 – 1421)

Fetret Devri'ni bitirip beylikleri bir araya toplamıştır.Çelebi Mehmet olarak da bilinir.

6. II. Murad (1421 – 1451)

Fatih Sultan Mehmet'in babasıdır.30 yıl boyunca tahtta kalmıştır.Şairlik yeteneğine sahip olan padişah ''Muradi'' mahlasıyla şiirler yazmıştır.

7. Fatih Sultan Mehmed (II.Mehmed) (1451 – 1481)

Akşemseddin'in öğrencisi olan bu padişah devrin en iyi alimleri tarafından yetiştirilmiştir.İstanbul'u fethetmiş,Bizans İmparatorluğu'nu yıkmıştır.Bir devri kapatıp başka bir devir açmıştır.

8. II. Bayezid (1481 – 1512)

Fatih Sultan Mehmet'in büyük oğlu,Yavuz Sultan Selim'in babasıdır.Edebi bir yönü vardı.Aynı zamanda dindar olduğu,ona Bayezid-i Velî denildiği bilinir.

9. Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520)

Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır.Osmanlı Devleti'nin ilk İslam halifesidir.Kutsal emanetler onun tarafından İstanbul'a getiriliştir.

10. Kanunî Sultan Süleyman (1520 – 1566)

Osmanlı'nın en uzun süre tahtta kalan padişahıdır.Onun döneminde imparatorluk ulaşabileceği en son sınırlara ulaşmıştır.

11. II. Selim (1566 – 1574)

Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın oğludur.Şehzade Mustafa ve Şehzade Bayazid'in idamı ile tahta geçişi kolay olmuştur.Ölümü babası gibi seferdeyken değil hamamda ayağının kayması sonucu olmuştur.

12. III. Murad (1574 – 1595)

Devlet işleriyle fazla ilgilenmemiş,devlet yönetimiyle ilgili işleri Sokullu'ya devretmiştir.Onun döneminde ''Kadınlar Devri'' oalrak da bilinen kadın sultanların devlet yönetimindeki etkisi başlamıştır.

13. III. Mehmed (1595 – 1603)

Kanuni'den sonra sefere çıkan ilk padişahtır.Yumuşak yüzlü olduğu ve annesi Safiye Sultan'ın etkisi altına girdiği rivayet edilir.Hükümdarlığı duraklama dönemine denk gelmiştir.

14. I. Ahmed (1603 – 1617)

Çocuk yaşta (13) tahta geçmiştir.Buna rağmen devlet yönetimiyle ilgili başarılı kararlar almıştır.Genç bir yaşta (28) vefat etmiştir.

15. I. Mustafa (1617 – 1618 / 1622 – 1623)

İki kez padişahlık yapmıştır.Sultan Birinci Mustafa, ağabeyi Sultan Birinci Ahmed’in padişahlığı süresince, on dört yıl sarayın bir odasında hapis hayatı yaşadı.Kafes hayatı denilen bu süre sonunda Sultan Birinci Mustafa, Osmanlı hanedanının en büyük erkek evlâdı olması dolayısıyla tahta çıkarılmış fakat kısa sürede dengesiz hareketleri görüldüğünden ulemâ, asker ve devlet erkânının ittifakı ile tahttan indirilmiştir. Sultan Genç Osman’ın tahttan indirilip katlinden sonra bir kez daha cülûs etmişse de (2. kez tahta çıkmışsa da) bir buçuk yıl sonra aklî dengesizliği nedeniyle tekrar tahttan indirilmesi gerekmiştir.

16. Genç Osman (1618 – 1622)

16 yaşında tahta çıkmıştır.Yeniçeri ocağını kaldırmak istemiş ve bunun duyulması sonucu gerçekleşemeden ölmüştür.

17. IV. Murad (1623 – 1640)

11 yaşında tahta çıkmış 28 yaşında vefat etmiş bu süre zarfında iki kardeşini idam ettirmiştir.Annesi Kösem Sultan'dır.Alkol sebebiyle ölmüştür.

18. İbrahim (1640 – 1648)

1.Ahmet ile Kösem Mahpeyker Sultan'ın oğludur.Şehzadelik yılları ölüm korkusuyla geçtiğinden ruh dünyası bundan etkilenmiştir.

19. IV. Mehmed (1648 – 1687)

Küçük yaşta(7) tahta çıkan padişahlardan biridir.Av meraklısı olduğundan ''avcı'' lakabıyla bilinir.

20. II. Süleyman (1687 – 1691)

39 yıl kafes hayatı yaşamış,saltanatı 4 yıl kadar sürmüştür.Edirne'de vefat etmiştir.

21. II. Ahmed (1691 – 1695)

Sanata ve sanatçıya değer veren kendisi de iyi bir hattat olan padişahtır.3yıl 7 ay kadar kısa bir süre saltanat sürmüştür.

22. II. Mustafa (1695 – 1703)

31 yaşında tahta çıkmıştır.Kendisi orduyla sefere çıkan son Osmanlı padişahıdır.''Gazi'' lakabıyla bilinir.Siroz hastalığından ölmüştür.

23. III. Ahmed (1703 – 1730)

Lale Devri padişahıdır.27 yıl tahtta kalmış,çıkan Patrona Halil İsyanı sonucu tahttan indirilmiştir.

24. I. Mahmud (1730 – 1754)

35 yaşında tahta çıktı.Tarih,edebiyat ve özellikle musikiyle meşgul olmuştur.24 yıl tahtta kalmıştır.

25. III. Osman (1754 – 1757)

Huzur ve sukunetin sağlandığı bir dönemdir.Musikiyi sevmeyen bir padişah olduğu bilinir.Çok sık tebdil geziler yapmıştır.

26. III. Mustafa (1757 – 1774)

Dindar,cömert ve adil bir padişahtır.Onun devrinde büyük bir İstanbul depremi yaşanmış,padişahın depremzedelere bolca yardım yaptığı bilinir.

27. I. Abdülhamid (1774 – 1789)

Askeri ve siyasi ıslahatlarla bilinir.1782 yılı yazında İstanbul’da çıkan yangında itfaiye işlerini bizzat kendisi yürütmesi sonucu halkın sevgi ve takdirini de kazanmıştır.

28. III. Selim (1789 – 1807)

Şehzadeliği döneminde iyi bir eğitim almıştır.Yeniçeri ocağını kaldırıp düzenli ordu kurmak istemiş bu yönde adımlar atmıştır.''İlhami'' mahlasıyla bilinir.

29. IV. Mustafa (1807 – 1808)

Kısa süre tahtta kalmış,boğdurularak öldürülmüştür.

30. II. Mahmud (1808 – 1839)

Tahtta olduğu dönem Osmanlı'nın en bunalımda zamanlarıydı.Buna rağmen fazlaca icraatları olmuştur.

31. Abdülmecid (1839 – 1861)

Tanzimat dönemi padişahı olarak bilinir.Tanzimat Fermanı'nı ilan ettirmiştir.İç ayaklanmalarla uğraşmıştır.

32. Abdülaziz (1861 – 1876)

31 yaşında padişah olmuş 15 yıl tahtta kalmıştır.Tahttan indirilip öldürülen son padişahtır.

33. V. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)

93 gün tahtta kalmıştır.Mason olduğu söylentileri vardır.

34. II. Abdülhamid (1876 – 1909)

Çöküş döneminde 33 yıl devleti ayakta tutabilmeyi başarmıştır.93 harbine tanıklık etmiştir.

35. Mehmed Reşad (1909 – 1918)

 İttihat ve Terakki partisinin desteğiyle 65 yaşında tahta çıkmış,devlet işleriyle fazla ilgilenmemiştir.

36. Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

Son Osmanlı padişahı'dır.Mezarı Türkiye'de değildir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Nefret ettim Nefret ettim
0
Nefret ettim
Şaştım Şaştım
0
Şaştım
Başarısız Başarısız
0
Başarısız
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Zekice Zekice
0
Zekice
Sevdim Sevdim
0
Sevdim
Güldüm Güldüm
0
Güldüm
Harika! Harika!
1
Harika!
Kazandım Kazandım
0
Kazandım

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı